Firma P. Gerbenzon & Zn. in de media

Winkel zelf nu ook kunst...

Niet alleen wordt er kunst verkocht in de winkel aan de Weerd in Leeuwarden, maar de voorgevel is nu zelf ook kunst. In de hedendaagse etalage wordt geschiedenis weerspiegeld. Zie het artikel in de Moanne van november 2018, pagina 45. Anne Margot Stapert maakte deze illustratie voor citybooks Leeuwarden. Zie www.citybooks.eu.

Museum Oud Soest

Publicatiedatum: 21-12-2007

"De ruimte waar voorheen de Isingskamer was ondergebracht (grenzend aan de stijlkamer) is nu ingericht als slaapkamer. Het museum heeft namelijk een bijzonder slaap ameublement in bruikleen gekregen. Dit slaapmeublement werd geëxposeerd op de wereldtentoonstelling in 1910 die in Brussel (Exposition Universelle De Bruxelles 1910) werd gehouden. De ontwerper en maker was meubelmaker Gerbenzon uit Leeuwarden. Het slaapkamer ameublement is in het verre verleden aangekocht door Fredericus Johannes Bakker en later in het bezit gekomen van zijn nazaten (gezamenlijke broers en zusters die eigenaar zijn van het bed) die dit bijzondere ameublement in bruikleen hebben verstrekt aan museum Oud Soest. De eerder genoemde meubelmaker won op de tentoonstelling in Brussel met dit bed een diploma (Diploma De M'daille D'or) en de daarbij behorende gouden medaille. Wederom een verrijking voor het museum Oud Soest."

Bron en meer informatie : http://www.oudsoest.nl/nieuws/5/17/antoon-van-den-dijssel-zaal.html

Herinnering aan het grafmonument van Anna van Oranje

"Het opknappen van de grafkelder vond tegelijkertijd plaats met de restauratie van de Grote Kerk in 1842-1843. Toen werd het koor door een wand met grote ramen van de rest van de kerk gescheiden. In plaats van grafkapel werd het koor een ruimte, die men gebruikte als bergplaats en toegang tot de kerk. Een houten luik dekte de toegang van de grafkelder af.

Pas in 1948 kwam daar verandering in. Ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werden stappen ondernomen om te komen tot een grondige restauratie van het koor. Architect J.J.M. Vegter maakte een plan. Het luik werd vervangen door een houten tombe waarin de toegang tot de grafkelder werd ondergebracht. Van de tien volwassenen, die in de grafkelder waren bijgezet, werden nieuw gemaakte wapenborden rondom in het koor opgehangen.

De tombe werd in 1948 vervaardigd ter vervanging van het vernielde grafmonument van Anna van Oranje. De eikenhouten tombe werd in samenwerking met de firma R. Romkes gemaakt door de firma P. Gerbenzon en Zn., beide te Leeuwarden. Qua vorm herinnert het monument aan de vernielde marmeren tombe van Anna van Oranje."

Bron en verdere lezen: http://www.aedlevwerd.nl/leovardia/nr10/Leovardia/files/assets/seo/page23.html

 

Pieter Gerbenzon geslaagd voor meubelmakersgezel.

Bron: Leeuwarder courant 23 maart 1900

Overname meubelzaak

 

 

 Bron: Leeuwarder Courant 3 januari 1901

 

 

 

 Bron: Leeuwarder Courant 11 januari 1901

Redder in de nood

 

 

 


Bron: Leeuwarder Courant 10 juli 1906

Restauratie Heringa State

 

 

 Bron: Leeuwarder Courant 8 Juni 1908

Zie ook het jaarboek De Vrije Fries nummer 94: "De verbouwing van Heringastate in Marsum, 1906-1912. Restauratie of reconstructie", Gunar R. Boon, p. 121.

Etalage van de Firma P. Gerbenzon & Zonen tijdens de winkelweek van 1926

Lid Bestuur ambachtschool

Bron: Leeuwarder Courant 7 juni 1930

Een bloemlezing uit 100 jaar adverteren

Bron: Leeuwarder Courant 19 maart 1929

Bron: Leeuwarder Courant 23 februari 1932

Bron: Leeuwarder Courant 24 april 1934

Bron: Leeuwarder Courant 9 april 1935

 

Bron Leeuwarder Courant 6 december 1935

Bron: Leeuwarder Courant 31 mei 1938

 

Bron: Leeuwarder Courant 11 maart 1953

Bron: Leeuwarder Courant 25 mei 1955

Bron: Leeuwarder Courant 14 november 1959

Bron: Leeuwarder Courant 29 november 1961

Bron: Leeuwarder Courant 28 april 1967

 

 

 

De antiekhandel in Leeuwarden, 1949

 

 

  

Bron: leeuwarder Courant, 26 april 1949

Taxateur J.E. Gerbenzon: "Feeling voor het vak"

 

 

 Bron: Leeuwarder Courant 4 augustus 1961

Leeuwarder Antiekhandel in de jaren zestig van de vorige eeuw

Bron: Leeuwarder Courant 21 augustus 1962

Geschiedenis van de vestigingsplek

Lees ook eens Dossier Leeuwarden: pagina 39: "Brouwer Arentsma vindt zijn einde in een kuip vol kokend bier". Het gaat over de plek waar nu de zaak van Gerbenzon gevestigd is, op de hoek van de Bagijnestraat met de Weerd.

Een wandeling langs gevelversieringen in Leeuwarden

Zie ook het boekje: "Een wandeling langs gevelversieringen in Leeuwarden", p. 8.

Nieuwe reacties

09.09 | 18:18

Vraag me af of Lyda En Elzerta Gerbenzon familie zijn. Zou hun mail willen.. sturen

10.08 | 08:23

Ik ben de trotse eigenaar van deze tafel

06.04 | 19:59

Ik vind dit een heel mooi verhaal , waar ik een beetje mijzelf kan terug vinden ik wel geen vader die mijn stiel deed en ook geen opvolgers

26.01 | 07:35

En toen mocht je het beeld houden? Mooi gemaakt hoor. Groeten Piet en Alice